Starej se o sebe

Buď bdělý, starej se o sebe, ale buď připraven nabídnout laskavou pomoc. Neposuzovat, nehodnotit druhé, ale být připraven nabídnout, nenutit pomoc.

Boží vůle

Boží vůle nespočívá v následování úzkého plánu v každém lidském činu. Máme svobodný rozum, abychom Boha zpřítomňovali v lásce v jakémkoliv konání.

KONTEMPLACE