Věda a Víra

Víra se nestaví proti rozumu, naopak umí projít kritickým očištěním. Zato proti rozumu stojí iracionální představy a doměnky.

Jak funguje věda

Věda je o neustálém ověřování, zpochybňování, zkoušení a hledání, ale taky o hledání  vztahů a souvislostí napříč jednoduchými jevy.

KONTEMPLACE