Jde o Život

Pojem kontemplace používají učitelé různých vyznání a směrů v rozdílných významech. Pro začátek si tedy definujeme, co pod ním rozumíme my.

Kontemplace není záležitostí nějakých technik, nýbrž celkového životního postoje ke světu, k druhým lidem, sobě a k vlastnímu životu.
T. Halík

Kontemplace zjednodušeně je:

 • stav vědomé pozornosti
 • pobyt v přítomnosti (tady a teď)
 • milující pohled na skutečnost
 • sledování věcí, jaké skutečně jsou
 • vnímavá a bdělá pozornost
 • nahlížení na “celé” bytí
 • nazírání na nejvyšší pravdy
 • uvědomování v poodstoupení
 • aktivní život v souladu

Jediné, co skutečně je,  je tento okamžik.
Ch. Lubich

Kontemplací není:

 • náboženství
 • filozofie
 • pasivita
 • dokonalost
 • dualismus

Kontemplace je blízká:

O co v kontemplaci jde:

Procesem kontemplace je uvědomělý život. Takový, kde se v naší lidskosti setkáváme s celým bytím (vesmírem, stvořením, Bohem,…) v jeho opravdovosti. Kontemplace je způsob jak žijeme: jak přistupujeme a zacházíme se svou lidskostí, vnímáním, myšlením, prostředím, jednáním… Zahrnuje všechno naše jednání. Je to způsob, jak žijeme. read more

Líbí se Vám? Sdílejte: