Jde o Život


Pojem kontemplace používají učitelé různých vyznání a směrů v rozdílných významech. Pro začátek si tedy definujeme, co pod ním rozumíme my.

Kontemplace není záležitostí nějakých technik, nýbrž celkového životního postoje ke světu, k druhým lidem, sobě a k vlastnímu životu.
T. Halík


Kontemplace zjednodušeně je:

 • stav vědomé a bdělé pozornosti
 • pobyt v přítomnosti (tady a teď)
 • milující pohled na skutečnost
 • sledování věcí, jaké skutečně jsou
 • nahlížení na “celé” bytí
 • nazírání na nejvyšší pravdy
 • uvědomování v poodstoupení
 • aktivní život v souladu
 • naslouchání Duchu
 • nazírání mystické skutečnosti

Jediné, co skutečně je,  je tento okamžik.
Ch. Lubich

Kontemplací není:

 • náboženství
 • filozofie
 • pasivita
 • dokonalost
 • dualismus

Kontemplace je blízká:

O co v kontemplaci jde:

Procesem kontemplace je uvědomělý život. Takový, kde se v naší lidskosti setkáváme s celým bytím (vesmírem, stvořením, Bohem, Duchem…) v jeho opravdovosti. Kontemplace je způsob jak žijeme: jak přistupujeme a zacházíme se svou lidskostí, vnímáním, myšlením, prostředím, jednáním… Zahrnuje všechno naše jednání. Je to způsob, jak žijeme.

Co se v kontemplaci děje:

 • přicházíme o své předsudky, o všechno co není opravdové
 • zakoušíme vědomí skutečnosti a vstupujeme do bezprostřední sounáležitosti s ní
 • přicházíme k osvobozujícímu vnitřnímu pokoji
 • vstupujeme do přirozeného milujícího obdivu

Pokud nejsi v přítomnosti, upínáš se buď k nejistotě a obavám nebo k bolesti a lítosti.
J. Carrey

Kam za kontemplací:

Můžete se věnovat studiu literatury světových mistrů, nebo se setkat s námi, snaživými učedníky. Samozřejmě existují různé kurzy…

Spása není v jiném místě a čase. Spása je tady a teď.” E. Tolle

Nejlepším školením se nám stává všechno, co přináší běžný den. Plodnost kontemplace zakoušíme v praxi našeho všedního života.


V našem podání není význam kontemplace zúžen na dar patření na Boha v proměňujícím nebo extatickém sjednocení, jak tento pojem používají někteří mystikové. Každopádně podle našeho pojetí pomáhá člověka disponovat k přijetí této boží milosti.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE