Touha následování

Nepokojné je srdce, dokud nespočine v Bohu. Naplnění jsme touhou po setkání, společenství a následování Boha. Čím více ho poznáváme, tím více toužíme.

Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.

KONTEMPLACE