Touha následování

Nepokojné je srdce, dokud nespočine v Bohu. Naplnění jsme touhou po setkání, společenství a následování Boha. Čím více ho poznáváme, tím více toužíme.

Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.

Spiritualita jako síť

Spiritualita je pestrá množina osobní zbožnosti a náboženství. Vytvářejme si jejich síť a čerpejme přes ně Boží lásku jako strom čerpá kořeny vodu.