Výkonnostní modlitby a Pýcha

Jednou jsem měl obzvlášť výživné výkonnostně-modlitební období. Modlil jsem se 3 růžence denně a byl jsem se sebou navýsost spokojen. Cítil jsem se úplně nejvíc nejlepší. U zpovědi (ke které jsem samozřejmě chodil max. v dvoutýdenních intervalech) jsem byl vždy pochválen za ty 3 růžence denně. Všechno se zdálo být na dobré cestě. Samozřejmě jsem …

Ztracený balíček

Co když vše bylo, ale úplně jinak? Přece nebudeme dělat unáhlené závěry. Nehodlala jsem to vzdát, ztracený balíček jsem hledala.

Anděl ulice

Mladík vyzvídá ten jeden životní motor, který mě pohání a já, ač jindy ubrblaná, najednou vím, že je to sám život…

Když se řekne Bůh

Co si představíme pod pojmem Bůh? Jakým jménem oslovujeme Boha po svých zkušenostech, které s ním máme? Nebo je pro nás spíš neosobní (bezejmenou) silou?