Když se řekne Bůh

Co si představíme pod pojmem Bůh? Jakým jménem oslovujeme Boha po svých zkušenostech, které s ním máme? Nebo je pro nás spíš neosobní (bezejmenou) silou?

Vše, co vím

Nevím jestli je to smůla nebo štěstí. Jediné co vím je, že… Chtěli bychom vás povzbudit, abyste nekonali předběžné soudy.

Touha následování

Nepokojné je srdce, dokud nespočine v Bohu. Naplnění jsme touhou po setkání, společenství a následování Boha. Čím více ho poznáváme, tím více toužíme.

Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.