Věda a Víra

Víra se nestaví proti rozumu, naopak umí projít kritickým očištěním. Zato proti rozumu stojí iracionální představy a doměnky.

KONTEMPLACE