Slunovrat

Slunovrat se pro mě stal důležitým tím, že je okamžikem kdy se něco mění. Chvíle obratu, od které je v jednom aspektu života stále lépe.

Kolárek

Nechci vést lidi k přikyvování, naslouchání z "povinnosti" a následování zbožných slov jen proto, že je říkám s kolárkem na krku.

Logo Spolku

Druhý předseda vysvětluje význam našeho loga, symbolu který jsme si pro náš Spolek akce a kontemplace osvojili. Logo cesty, za pravdou a životem.