Logo Spolku

Druhý předseda vysvětluje význam našeho loga, symbolu který jsme si pro náš Spolek akce a kontemplace osvojili. Logo cesty, za pravdou a životem.

Osobní Bůh

Boha je možné potkat, protože On sám stojí o setkání. Co ale mohu nebo musím udělat pro setkání s Bohem, aby se uskutečnilo a povedlo?

Mindfulness a Kontemplace

Mindfulness a kontemplace mají k sobě blízko, ale nejede o shodné procesy. Jak nám může mindfulness pomoci k intenzivnější kontemplaci a co mají obsahy těchto pojmů společné.

KONTEMPLACE