Výzkum

Jako zvídaví a vzdělaní lidé si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi, děláme výzkum.

Jsou mezi námi i profesní vědci, ale níže zmíněný výzkum děláme jen ze zájmu a ve volném času. Přesto z něj očekáváme i formální výstupy ve formě magisterské, rigorozní nebo dokonce disertační práce.

Hledáme a sledujeme zdroje, sdílíme si je a bádáme nad souvislostmi.

výzkum jako hledání souvislostí

Obory, kterých se dotýkáme a ze kterých čerpáme, jsou především psychologie, religionistika a kulturní antropologie.

Téma, které nás výzkumně zajímá je zdravá spiritualita.

Protože jsme spolkem lidí, kteří si sdílejí své zkušenosti a představy, respektujeme jeden druhého a pestrost našich zkušeností, představ i názorů. Nehodnotíme a už vůbec nesoudíme.

Na druhou stranu, uvědomujeme si, že témata spojená s duchovnem, spiritualitou a náboženstvím mohou být nebezpečná. Jsou lidé, kteří se neštítí zneužívat zranitelnosti a tužeb hledajících a pochybujících. Skrze “spirituální” slovník a manipulace spojené s duchovními otázkami jsou lidé zranitelní a mohou propadnout sektě nebo závislosti na šarlatánovi.

Právě těmto situacím chceme předcházet. Hledat a popisovat slabá místa nebezpečné okamžiky při věnování se duchovním tématům a žití spirituality. Hledáme zdravou spiritualitu.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE