Knihy

Rádi bychom vám vyzdvihli některé mistry, kteří mají dostatečně hluboký a hlavně praktický rozměr, a výběr z výběru jejich knih.

Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.
Ša’ul mi-Tarsos

Mistři

Mezi přední světové mistry počítáme Richarda Rohra, Franze Jalicse, Willigise Jägera (tomu zatím nevyšly knihy v češtině), Anthonyho de Mella a Thomase Mertona.

Jako autory další podnětné literatury bychom mohli označit například Eckharta Tolleho, Tomáše Akvinského, Thomase Keatinga, Chiaru Lubich, Laurence Freemana a Ernesta T. Setona.

Moraváci a Češi

Naši první učitelé, od kterých jsme sbírali střípky o kontemplaci byli kněží Karel Satoria, Marek Vácha, Štěpán Smolen, Pavel V. Kohut, trvalý jáhen Robert Elva Frouz a z jezuitů Petr Vacík, Jan Regner, František Hylmar… Obzvláště druhý zmíněný (Orko) píše k úžasu nad stvořením…
Když vzpomínáme Moraváky, neradi bychom zapomněli na Jana Šedivého, který v podstatě zakládal jeden významný kontemplativní směr v Čechách.

Mystici

Velkými, ale nesnadno srozumitelnými mistry jsou také křesťanští mystikové: Terezie z Avily, Jan od Kříže, Terezie z Lisieux, Edita Stein, Ignác z Loyoly; neméně inspirující pak světci Bonaventura, František, Benedikt…
Cesta je dlouhá a i dobrých zdrojů je mnoho, jen vykročit a hlavně rozlišovat!

knihy ilustrace

Inspirativní knihy

Další zdroje vám odkáží uvedení mistři, nebo si je najdete na internetech. Každopádně stojí za zmínku a čtení literatura z oboru psychologie, zaměřená na mindfulness.
Inspirací mohou být také některé materiály k tématu flow nebo meditace. Tady bych ovšem rád upozornil, že meditace není kontemplace. Než se pustíte do drahých placených kurzů, doporučuji si načíst nějaké knihy, nebo alespoň zkonzultovat.

Kontemplace jako širší pojem zahraňuje (způsobuje) také proměny chování. Takové chování se vyznačuje z pravidla vyzrálostí, laskavostí a respektem k druhým. Vaši proměnu si může usnadnit i studiem inspirativních knih tohoto směru. Rádi bychom doporučily zvláště tyto tři:

KOPŘIVA, Pavel.
Respektovat a být respektován.
3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.

CHAPMAN, Gary D.
Pět jazyků lásky.
Třetí vydání. Praha: Návrat domů, [2016]. ISBN 978-80-7255-373-0.

RUIZ, Miguel.
Čtyři dohody: praktický průvodce osobní svobodou.
Vydání druhé. Praha: Euromedia, 2016. ISBN 978-80-7549-143-5.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE