Společenství

Pravidelné společenství

Chystáme pravidelně setkávat ke sdílení, pravděpodobně jednou za dva týdny ve čtvrtek, v Brně. Máš zájem? Napiš nám a můžeš se přidat: spolek(a)kontemplace.cz
Naše setkání ve společenství je o sdílení zkušenosti a diskuzi. Setkání ke kontemplaci jako takové dělat (zatím) nebudeme. Můžeme kontemplovat každý nesvázaně ve svém klidu, čase a místě.

Inspirativní a síťovací setkání

Třikrát do roka (září, leden, květen) se scházíme a vyprávíme si o tom, co nás inspiruje, co nás v poslední době oslovilo, jak nás nové poznání proměňuje v praktickém životě… Prostě inspirujeme se navzájem. Setkání jsou otevřená všem tématům i zájemcům ochotným naslouchat.

– Biblické společenství

V zimních měsících obnovíme biblické společenství.
Metoda poučené meditace: četba biblického úryvku (především z evangelia), doplněná o značný počet odkazů, komentářů a výkladů pro lepší porozumění obsahu. Součástí setkání je také čas osobní meditace nad úryvkem a dobrovolné sdílení s přítomnými.
Sledujte pozvánky na našem FB, případně napište: spolek(a)kontemplace.cz

Filmová setkání

V chladném období roku (listopad-březen) se jednou měsíčně scházíme k Filmu. Vybrané máme takové, které mají duchovní nebo alespoň filosofický přesah a které jsou inspirativní. Po filmu ještě sedíme a sdílíme si, v čem nás film oslovil, co v nás vyvolává, k čemu nás vede.

Příležitostné setkání

Většina našich společných setkání jsou příležitostná a probíhají v malém společenství.
Hovoříme o svých zkušenostech, vnímání, pokusech a objevech. O tom, co prožíváme ve všedních i svátečních dnech, v práci i o volnu. Zkrátka sdílíme naše životy a cesty.

V tomto smyslu máme pomyslné centrum setkávání na sever od města Brna, v obci Lelekovice; ale víkendové programy pořádáme většinou u Prostějova.

Podle chuti a možností společně cestujeme různě po Moravě (Evropě), kam nás sdílená cesta zavede. Rádi totiž vyrazíme na výlet či výpravu do lesa, údolí, hor či na ferratu, nebo pozorovat hvězdy; chodíme pro další poznání a hlubší pohled do nitra našich osobností.

O všech těchto událostech informujeme s větším nebo menším předstihem na našem veřejném facebookovém profilu.

Osobní doprovázení

Jako možnost individuálnějšího sdílení nabízíme také různé druhy doprovázení postavené na rozhovoru ve dvou/třech. Místo i čas si domlouvá doprovázený s doprovázejícím podle potřeby, ale před tím je třeba se alespoň jednou sejít a vyjasnit si očekávání a možnosti obou účastníků.

Líbí se Vám? Sdílejte: