Společenství

Setkávání

Naše setkání ve společenství jsou zatím příležitostná a probíhají v malém počtu účastníků.
Hovoříme o svých zkušenostech, vnímání, pokusech a objevech. O tom, co prožíváme ve všedních i svátečních dnech, v práci i o volnu. Zkrátka sdílíme naše životy.

Centrem našich setkání je město Brno (Královo Pole, Žabovřesky,…) a jeho nejbližší okolí.
Příležitostně společně cestujeme různě po Moravě (Evropě), kam nás sdílená cesta zavede. Rádi totiž vyrazíme na výlet či výpravu do lesa, údolí, hor či na ferratu, pro další poznání a hlubší pohled do nitra našich osobností.

– Pravidelné sdílení

Od ledna 2020 se budeme pravidelně setkávat ke sdílení, pravděpodobně jednou za dva týdny ve čtvrtek. Máš zájem? Napiš nám a můžeš se přidat: jirik(a)kontemplace.cz
Setkání ke kontemplaci jako takové dělat zatím nebudeme. Můžeme kontemplovat každý ve svém čase a místě, posléze se sdílet ve společenství.

– Biblické společenství

Po dlouhé pauze budeme od poloviny ledna obnovovat biblické společenství. Četba biblického úryvku (především z evangelia), kterou doplníme o značný počet odkazů, komentářů a výkladů pro lepší porozumění obsahu. Součástí je také čas osobní meditace nad úryvkem a dobrovolné sdílení se společenstvím.
Biblické setkání budou probíhat pravděpodobně ve čtvrtky večer.
Máš zájem? Napiš nám a můžeš se přidat: jirik(a)kontemplace.cz

Semináře

Jako vzdělaní a zkušení lidé jsme také připraveni pro vás uspořádat semináře na vícero témat. V nabídce je v prvé řadě modlitba činem, komunikace, výchovaBible. Přečtěte si více o našich seminářích.

Kdo jsme

Jsme volné společenství mladých lidí (vesměs absolventů),
zajímáme se o své vlastní nitro, stav věcí kolem sebe a máme ochotu ke vzájemnému sdílení.

Několik z nás se hlásí ke křesťanům, většina spíše k žádnému náboženství. Není to důležité!
Každý z nás hledá svou cestu životem, aby naplnil své ambice a využil své dary; ale také cesty, jak může obohatit svět/přírodu/společenství o něco dobrého a/nebo krásného.

Spojuje nás JiříK: filosof, hospodář, řemeslník a technolog, absolvent teologie a pedagog.
Do nejbližšího společenství dále patří nejmenovitě psycholožka, historik, filoložka, astronom, speciální pedagožka, vědec, strojní inženýrka, právník, lékařka a další řemeslníci, umělci, filosofové…