Společenství

Pravidelné společenství

Inspirativní a síťovací setkání

Třikrát do roka (září, leden, květen) se scházíme a vyprávíme si o tom, co nás inspiruje, co nás v poslední době oslovilo, jak nás nové poznání proměňuje v praktickém životě… Prostě inspirujeme se navzájem. Setkání jsou otevřená všem tématům i zájemcům ochotným naslouchat. Tvoříme takové rozptýlené společenství.

Mindfulness svépomocná skupina Brno

K dobré praxi, k povzbuzení na cestě pokusů a cvičení bdělé pozornosti se chceme navzájem inspirovat. Sdílet své zkušenosti a naslouchat nápadům a postřehům druhých praktikantů. Nabízíme tedy příležitostné setkání se sdílením: v drobné brněnské čajovně Inaris, poblíž parku Lužánky. Ohledně termínů sledujte náš facebook.

Výpravy na silné místa

V teplém období, přibližně jednou za měsíc, pořádáme jednodenní výlet či víkendové výpravy do přírody. Ne příliš náročná trasa krásným prostředím na místa, které vedou k úžasu a jsou nabitá k pozvednutí duše i ducha.

Biblické společenství

V zimních měsících obnovíme biblické společenství.
Metoda poučené meditace: četba biblického úryvku (především z evangelia), doplněná o značný počet odkazů, komentářů a výkladů pro lepší porozumění obsahu. Součástí setkání je také čas osobní meditace nad úryvkem a dobrovolné sdílení s přítomnými.
Sledujte pozvánky na našem FB, případně napište: spolek(a)kontemplace.cz

Filmové setkání

V chladném období roku (listopad-březen) se jednou měsíčně scházíme k Filmu. Vybrané máme takové, které mají duchovní nebo alespoň filosofický přesah a které jsou inspirativní. Po filmu ještě sedíme a sdílíme si, v čem nás film oslovil, co v nás vyvolává, k čemu nás vede.


Příležitostné setkání

Většina našich společných setkání jsou příležitostná a probíhají v malém společenství.
Hovoříme o svých zkušenostech, vnímání, pokusech a objevech. O tom, co prožíváme ve všedních i svátečních dnech, v práci i o volnu. Zkrátka sdílíme naše životy a cesty.

V tomto smyslu máme pomyslné centrum setkávání na sever od města Brna, v obci Lelekovice; ale víkendové programy pořádáme většinou u Prostějova.

Podle chuti a možností společně cestujeme různě po Moravě (Evropě), kam nás sdílená cesta zavede. Rádi totiž vyrazíme na výlet či výpravu do lesa, údolí, hor či na ferratu, nebo pozorovat hvězdy; chodíme pro další poznání a hlubší pohled do nitra našich osobností.

O všech těchto událostech informujeme s větším nebo menším předstihem na našem veřejném facebookovém profilu.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE