Mindfulness

Mindfulness překládáme nejčastěji jako „všímavost“ nebo „bdělá pozornost“. Jejím obsahem je bytí v přítomnosti. Neztrácet se v myšlenkách, ale naplno prožívat, co se děje právě teď, v přítomnosti.

Podle (zakladatele) Jona jde o záměrný způsob udržování pozornosti v přítomném okamžiku. Ve stavu uvědomělé pozornosti vnímáme všemi našimi smysly co se děje kolem nás, jaké emoce při tom prožíváme a jaké myšlenky nás při tom napadají (v těch se ale neutápíme). Omezujeme přemýšlení v pojmech, naopak jen nasáváme co přichází a co vnímáme. Události ani věci nehodnotíme (jako dobré či zlé nebo správné a špatné). Jen ošaháváme proudu vnitřních a vnějších podnětů tak, jak vyvstávají.

Jinými slovy, mindfulness je proces plného prožívání přítomnosti (včetně vlastních emocí) a  zachovávání si odstupu od posuzujících hodnocení. Tento odstup je ochranou před stresem, ale také umožňuje, abychom na události, myšlenky a pocity reagovali uvědoměle, tedy ne-automaticky (naučenými vzorci chování). Navíc praktikováním vědomého propojení s přírodou posilujeme své zdraví a pocit pohody.

Žít mindfulness můžeme kdekoliv. Někde to je snazší, například v přírodě, lese či parku. Tam je přirozeně naše mysl klidnější, smysly otevřenější a srdce připravené k úžasu.

Mindfulness jednoduše znamená být si vědom toho,
co se děje právě teď, aniž si přejeme, aby to bylo jinak;
vychutnat si to příjemné, aniž se toho pořád držíme, když se situace změní;
přečkat to nepříjemné beze strachu, že to tak zůstane napořád.”
James Baraz

Svépomocná skupina Mindfulness

K tomuto vnímání, nehodnocení a poodstoupení nepotřebujeme nic zvláštního, je to jen „hra“ ve vlastním duševním prostoru; „cvičení“ vlastní bdělé pozornosti. Každopádně zlepšování znamená trénink. Nestačí jen číst, není třeba absolvovat kurz, na prvním místě je praktikování.

K dobré praxi, k povzbuzení na cestě pokusů a cvičení se můžeme navzájem inspirovat. Sdílet své zkušenosti a naslouchat nápadům a postřehům druhých praktikantů. Nabízíme tedy příležitostné setkání se sdílením: v drobné brněnské čajovně Inaris, poblíž parku Lužánky. Ohledně termínů sledujte náš facebook.

Odpočinek není zahálka,
a občas si za letního dne pod stromem lehnout do trávy,
poslouchat zurčení vody nebo pozorovat oblaka na modrém nebi
není ani v nejmenším ztráta času.
John Lubbock

 DUCHOVNÍ ROZMĚR

Jak jsme mindfulness představili výše, tak se jedná původně opravdu jen o duševní techniku*, očištěnou od duchovního přesahu. Ten je ale nasnadě. Čistá, nehodnotící a přítomná mysl je základním východiskem k uzdravujícímu, nezkreslenému a plodnému setkávání se s Duchem či obecněji duchovní sférou skutečnosti.

Duchovní rozměr mindfulness je pro nás samozřejmě velmi důležitý, ale protože z pohledu mindfulness jde jen o nadstavbou, chceme nabídnout sdílení mindfulness zkušeností s duchovním přesahem mimo hlavní čas setkání. Nemusíte se bát, že by vás někdo zatěžoval nebo přesvědčoval směrem o který nestojíte.


*Mindfulness je pro jednoho soubor technik, které si zkouší pro radost nebo zlepšování koncentrace. Pro jiného jeden ze způsobů meditace (z podstaty nenáboženské). Jon Kabat-Zinn začal tento pojem používat a propagovat v sedmdesátých letech jako součást léčebného programu MBSR, který je zaměřený na snadnější zvládání stresujících podnětů, úzkostí, depresí a vyčerpání. Vzhledem k akademickým kořenům máme dnes spoustu studií potvrzujících přínosnost (technik) mindfulness v tomto směru péče o duševním zdraví.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE