Boží vůle

Boží vůle nespočívá v následování úzkého plánu v každém lidském činu. Máme svobodný rozum, abychom Boha zpřítomňovali v lásce v jakémkoliv konání.