Když se řekne Bůh

Co si představíme pod pojmem Bůh? Jakým jménem oslovujeme Boha po svých zkušenostech, které s ním máme? Nebo je pro nás spíš neosobní (bezejmenou) silou?

Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.

Osobní Bůh

Boha je možné potkat, protože On sám stojí o setkání. Co ale mohu nebo musím udělat pro setkání s Bohem, aby se uskutečnilo a povedlo?

KONTEMPLACE