Doprovázení

Doprovázení je v obecné rovině společně strávený čas na cestě. Předchází mu chvíle setkání svobodných poutníků, chůze stejným směrem a alespoň z části společná cesta. Oba poutníci jsou svobodní, jeden druhého nikam nevede, natož aby za něj něco rozhodoval.

Zkušenější nemá výlučné postavení jako guru a zvídavý se nestává učedníkem. Vrcholem společné cesty je sdílení s nasloucháním. Tak můžeme od zkušenějších získávat střípky moudrosti, případně nám mohou pomoci s tím, co ještě nepoznáváme nebo sami nejsme schopni (prozatím) rozlišit.

Zkušený doprovázející naslouchá, neradí, sdílí svůj pohled a inspiruje. Společná cesta není věčná (třebaže směr ano) a chceme-li něco načerpat nebo předat, počítáme s tím.

Duchovní doprovázení

Obdobně je to s duchovním doprovázením, jen téma hovoru se zaměřuje na duchovní složku bytí a života. Nikoliv však výlučně, protože člověk i svět jsou celiství v hluboké provázanosti všech tří rovinu skutečnosti (tělo+duše+duch). Spirituální skutečnosti svým způsobem stojí (naplňují/proměňují) na těch přirozených, takže duchovní doprovázející vnímá život celostně v tomto propojení.

Doprovázející naslouchá tomu, co doprovázený prožívá. Ve společné zvídavosti odhalují další aspekty sledovaných událostí a společně pojmenovávají všechny důležité prvky.

Rozlišování

Doprovázející především pomáhá rozlišovat. Důležité je slůvko pomáhá, protože konečné rozhodnutí, volba i poznání je na každém člověku. Doprovázející nezná váš život lépe než vy sami ani neví, co je pro vás nejlepší; a to ani přes to, že je v ustavičném “napojení” na Ducha. Úplný vhled či kardiognoze jsou opravdu vzácné a situační. Doprovázející nerozhoduje za doprovázeného, ale pomáhá odkrýt motivy a souvislosti, aby se doprovázený mohl co nejsvobodněji, odpovědně a poučeně rozhodnout pro svou cestu.

Za nás vnímáme tři základní “pozice” rozlišování:

  • Události a zkušenosti duševní × duchovní (je to jen v hlavě nebo z duchovní roviny?).
  • Duchové a pohnutky dobré × zlé (kéžby to bylo tak jednoduše dualistické).
  • Události a rozhodnutí člověka vedou k prohloubení × zeslabení vztahu s Duchem.

Realita, situační okolnosti a individualita každého člověka jsou tak různé, že nemůžeme nabízet univerzální odpovědi na stejné otázky u různých lidí či situací. Zákldem je naslouchání a kus společné cesty.

Doprovázený

Doprovázení i jednotlivé rozhovory jsou vhodné pro každého, kdo nechce být na své záležitosti sám a stojí o nezávislý názor od dalšího vzdělaného a zkušeného člověka.
Je vhodný pro všechny, kteří na sobě a svém vztahu s Duchem chtějí pracovat; ať už odborníky, laiky nebo amatéry různých oborů, především pak třeba lékaře, pedagogy a další pomáhající profese.

Doprovázející byl měl být zdravý především po psychické stránce, případně mít zvládnuté své onemocnění a být si vědom svých omezení. Duchovní doprovázení není psychoterapie natož psychiatrická pomoc. Samozřejmě nemocní nejsou z duchovní roviny světa diskvalifikovaní, ale doprovázející by měl vědět o těchto vašich trápeních, aby vám nějakou myšlenkou zbytečně neublížil.

Doprovázení

Znalosti, zkušenosti a soucit každého duchovního doprovázejícího jsou různé, už podle jejich vlastních zájmů, vzdělání, charakteru, … Takže při výběru doprovázejího je třeba trochu rozmýšlet, být opatrný a především si “vzájemně sednout”. Za duchovní se vydává mnoho nevyzrálých, šarlatánů, manipulátorů a podvodníků. Na co konkrétně si dát pozor jsme sepsali v článku Nevhodný Doprovázející.

Máte-li zájem o duchovní doprovázení nebo rozhovor, můžete kontaktovat přímo našeho Jiřího přes email jirik(a)kontemplace.cz Je to člověk otevřený, který umí naslouchat a neodsuzuje názory se kterými nesouhlasí. Má široký přehled a přátele různých vyznání; sám je zakotvený v dlouholeté a osobní zkušenosti s Tajemstvím.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE