Doprovázení

Doprovázení pomáhá sledovat a rozeznávat, co se děje životě doprovázeného. Doprovázející pomáhá odkrýt další aspekty sledovaných událostí, pojmenovat všechny důležité aspekty a nabízí společné zamyšlení nad následnými možnosti.

Nabízíme individuální setkání, jednorázové i opakované rozhovory (doprovázení) zaměřené na duchovní sebepoznání a růst, případně na jiné vaše téma; dlouhodobější doprovázení v tom, co žijete a řešíte, a duchovní doprovázení [pod uvedeným odkazem vysvětluje podstatu duchovního doprovázení bratr jezuita Jiří].

Pro koho je doprovázení

Doprovázení i jednotlivé rozhovory jsou vhodné pro každého, kdo nechce být na své záležitosti sám a stojí o nezávislý názor od dalšího vzdělaného a zkušeného člověka.
Je vhodný pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat, ať už odborníky, laiky nebo amatéry různých oborů, především pak třeba pedagogy a další pomáhající profese.

Předmětem je doprovázení v zásadě zdravých lidí spíš růstového a běžně terapeutického rázu. Nemáme kapacity (a většinou ani odbornost) k poskytnutí pomoci psychicky nemocným.

Témata doprovázení

Samozřejmě ani naši odborníci ze Spolku nerozumí všemu, takže témata rozhovorů a doprovázení jsou omezená

– Duchovní doprovázení

Duchovní doprovázení jsou opakované (navazující) rozhovory o vztahu k Bohu a o životě z Boží perspektivy, aby doprovázená osoba prohlubovala svůj vztah k Bohu a jistěji kráčela Božími cestami. Může mít také rozměr rozšířený o praktické otázky duchovního života ve společenství a světě.

Obsahem a tématem duchovního rozhovoru může být prakticky cokoliv, duchovní rozhovor se může dotknout a někdy se dokonce nemůže nedotknout témat psychologických, ale je v něm primárně přítomná duchovní perspektiva, vztah k Bohu. Bůh a vztah doprovázené osoby k němu musí být vždy výslovně přítomný a to podle individuálních dispozic doprovázeného.

Duchovní doprovázení u nás poskytuje Jiří, magistr oboru Teologické nauky a absolvent kurzu duchovního doprovázení. Můžete se obracet přímo na něj: jirik(a)kontemplace.cz

– Rozlišování

Rozhovory zaměřené na rozlišování životních rozhodnutí ve smyslu např. výběru oboru střední či vysoké školy, nebo povolání ve smyslu řeholního, manželského či kněžského.
Doprovázející nerozhoduje za doprovázeného, ale pomáhá odkrýt motivy a souvislosti, aby se doprovázený mohl co nejsvobodněji, odpovědně a poučeně rozhodnout pro svou cestu.

– Komunikace

Rozhovory vedené kolem způsobů a okolností vlastní komunikace doprovázeného, se zaměřením na respektující komunikaci. Rozhovory vedou doprovázeného k hledání možností, jak v jeho okolnostech a situacích komunikovat zralým a respektujícím způsobem. Rozhovory vhodné také pro páry.

– Výchova

Rozhovory vedené kolem způsobů a okolností výchovy mládeže a dětí, se zaměřením na partnerskou výchovu. Rozhovory vedou doprovázeného k hledání možností, jak v jeho okolnostech a situacích vychovávat k odpovědnosti a zralosti především partnerským způsobem. Rozhovory vhodné také pro páry.

Zájem o doprovázení

Máte-li zájem o rozhovor nebo doprovázení, kontaktujte nás přes email spolek(a)kontemplace.cz, vyjasníme si s Vámi nejprve vaše očekávání a naše možnosti, poté se nejvhodnější člen Spolku s Vámi domluví na první osobní schůzce.

Líbí se Vám? Sdílejte: