Doprovázení

Doprovázení pomáhá doprovázenému sledovat a rozeznávat, co se v jeho životě děje. Doprovázející pomáhá odkrýt další aspekty sledovaných událostí a nabízí společné zamyšlení nad následnými možnosti.

V zásadě se jedná o rozhovory na přirozeně lidské úrovni, které se věnují mimo hlavní zájmové téma také sebepojetí člověka a jeho vnímání světa, případně berou v úvahu vztah k Bohu. Záleží, jaké aspekty doprovázeného zajímají.

Nabízíme individuální setkání, jednorázové i opakované rozhovory zaměřené k vašemu tématu; případně dlouhodobější doprovázení v tom, co žijete a řešíte.
Při setkávání klademe důraz na to, aby se doprovázení zbytečně neobracelo ve vedení, supervizi nebo terapii, pokud to nevyžadují okolnosti a nepřeje si to doprovázený.

Pro koho je doprovázení

Doprovázení i jednotlivé rozhovory jsou vhodné pro každého, kdo nechce být na své záležitosti sám a stojí o nezávislý názor od dalšího vzdělaného a zkušeného člověka.
Je vhodný pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat, ať už odborníky, laiky nebo amatéry různých oborů, především pak třeba pedagogy, duchovní a další pomáhající profese.

Předmětem je doprovázení v zásadě zdravých lidí spíš růstového a běžně terapeutického rázu. Nemáme kapacity (a většinou ani odbornost) k poskytnutí pomoci psychicky nemocným.

Témata doprovázení

Samozřejmě ani naši odborníci ze Spolku nerozumí všemu, takže témata rozhovorů a doprovázení jsou jaksi omezená.

– Komunikace

Rozhovory vedené kolem způsobů a okolností vlastní komunikace doprovázeného, se zaměřením na respektující komunikaci. Rozhovory vedou doprovázeného k hledání možností, jak v jeho okolnostech a situacích komunikovat zralým a respektujícím způsobem. Vhodné také pro páry.

– Výchova

Rozhovory vedené kolem způsobů a okolností výchovy mládeže a dětí, se zaměřením na partnerskou výchovu. Rozhovory vedou doprovázeného k hledání možností, jak v jeho okolnostech a situacích vychovávat k odpovědnosti a zralosti především partnerským způsobem. Vhodné také pro páry.

– Rozlišování

Rozhovory zaměřené na rozlišování životních rozhodnutí ve smyslu např. výběru oboru střední či vysoké školy, nebo povolání ve smyslu řeholního, manželského či kněžského.
Doprovázející nerozhoduje za doprovázeného, ale pomáhá odkrýt motivy a souvislosti, aby se doprovázený mohl co nejsvobodněji, odpovědně a poučeně rozhodnout pro svou cestu.

– Duchovní doprovázení

Rozhovory jsou o vztahu k Bohu a o životě z Boží perspektivy, aby doprovázená osoba prohlubovala svůj vztah k Bohu a jistěji kráčela Božími cestami.

Může mít také rozměr rozšířený o praktické otázky křesťanského života v církvi.

Obsahem a tématem duchovního rozhovoru může být prakticky cokoliv, duchovní rozhovor se může dotknout a někdy se dokonce nemůže nedotknout témat psychologických, ale je v něm primárně přítomná duchovní perspektiva, vztah k Bohu. Bůh a vztah doprovázené osoby k němu musí být vždy výslovně přítomný.

Zájem o doprovázení

Máte-li zájem o rozhovor nebo doprovázení, kontaktujte nás přes email spolek(a)kontemplace.cz, vyjasníme si s Vámi nejprve vaše očekávání a naše možnosti, poté se nejvhodnější člen Spolku s Vámi domluví na první osobní schůzce.

Líbí se Vám? Sdílejte: