Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.

Odpovědnost

Poslušnost nezbavuje odpovědnosti za vlastní život, činy a důsledky tvých rozhodnutí. Odpovědnost je také myslet na vlastní formování, růst, vzdělání...

Starej se o sebe

Buď bdělý, starej se o sebe, ale buď připraven nabídnout laskavou pomoc. Neposuzovat, nehodnotit druhé, ale být připraven nabídnout, nenutit pomoc.