Odpovědnost

Poslušnost nezbavuje odpovědnosti za vlastní život, činy a důsledky tvých rozhodnutí. Odpovědnost je také myslet na vlastní formování, růst, vzdělání…

Boží vůle

Boží vůle nespočívá v následování úzkého plánu v každém lidském činu. Máme svobodný rozum, abychom Boha zpřítomňovali v lásce v jakémkoliv konání.