Spolek

Jsme Spolek pro akci a kontemplaci (IČ: 08791686) s ohniskem působení v Lelekovicích u Brna.

Posláním našeho Spolku je osvěta, vzdělávání a provázení jednotlivce jako podpora jeho všestranného osobnostního rozvoje uvědomělým poznáváním, propojováním a šlechtěním jeho fyzické, duševní, sociální a spirituální složky osobnosti.

Naše poslání naplňujeme podle odbornosti zapojených členů zejména:

Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem Spolku je Druhý předseda.

Z rozhodnutí ustavující schůze Spolku je druhým předsedou Mgr. & Mgr. Jiří J. Kohoutek.

Kdo tedy jsme

Skrze Spolek jsme volné společenství mladých lidí (vesměs absolventů),
zajímáme se o své vlastní nitro, stav věcí kolem nás i nad námi a máme ochotu ke vzájemnému sdílení.

Několik z nás se hlásí ke křesťanům, většina spíše k žádnému náboženství. Není to tak důležité.
Každý z nás hledá svou cestu životem, aby naplnil své ambice a využil své dary; ale také cesty, jak může obohatit svět/přírodu/společenství o něco dobrého a/nebo krásného.

Do nejbližšího společenství patří nejmenovitě technolog, hospodářka, řemeslník, psycholožka, historik, filoložka, astronom, speciální pedagožka, vědec, strojní inženýrka, právník, lékařka a další řemeslníci, umělci, filosofové…

O co se Spolek snaží

Nadpřirozená složka lidské bytosti a s ní spojená spiritualita ovšem předpokládá vlastní pěstování přirozených částí člověka: části fyzické a psychické. Proto navzdory primárnímu zaměření na spiritualitu chceme také maximálně pomáhat šlechtění a rozvoji lidem v oblastech, které se spiritualitou na první pohled nesouvisí.

Kromě toho se snažíme o poznání a uvědomění si posvátného ve všedním prostoru a běžných aktivitách. Kontemplace zaměřená přes naše nitro k Posvátnému nás proměňuje a vede k akci.

Podpořte nás

Šíření povědomí o kontemplaci můžete podpořit darem na účet 6308791686/2010 pod konstantním symbolem 4718. Na přání vám vystavíme doklad pro odečet ze základu daně.

Zápisného do našich kurzů a programů se hradí tamtéž, ale vyčkejte na potvrzení a sdělení VS.
Pro zápisné uvádějte KS 0308 a pro platby za zboží KS 0378.

Líbí se Vám? Sdílejte: