Spolek

Jsme Spolek pro Akci a Kontemplaci (IČ: 08791686) s ohniskem působení v Lelekovicích u Brna.

Posláním našeho Spolku je osvěta, vzdělávání a provázení jednotlivce jako podpora jeho všestranného osobnostního rozvoje uvědomělým poznáváním, propojováním a šlechtěním jeho fyzické, duševní, sociální a spirituální složky osobnosti.

Naše poslání naplňujeme podle odbornosti zapojených členů zejména:

Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem Spolku je Druhý předseda.
Z rozhodnutí ustavující schůze Spolku je druhým předsedou Mgr. & Mgr. Jiří J. Kohoutek.

Kdo tedy jsme

Skrze Spolek jsme volné společenství mladých lidí (vesměs absolventů),
zajímáme se o své vlastní nitro, stav věcí kolem nás i nad námi a máme ochotu ke vzájemnému sdílení.

Většina z nás se nehlásí k žádnému náboženství. Ale to není tak důležité, snažíme se naslouchat Bohu.
Každý z nás hledá svou cestu životem, aby naplnil své ambice a využil své dary; ale také cesty, jak může obohatit svět/přírodu/společenství o něco dobrého a/nebo krásného.

Do nejbližšího společenství patří nejmenovitě technolog, hospodářka, řemeslník, psycholožka, historik, filoložka, psychoterapeut, teoložka, výpravčí, astronom, speciální pedagožka, hudebník, zdravotnice, vědec, strojní inženýrka, právník, lékařka a další řemeslníci, umělci, filosofové…

Co ne-děláme

Neříkáme, co si máte myslet nebo v co máte věřit. Nemáme jistotu fanatiků ani fundamentalistů – s jistotou nevíme, jak věci jsou a jak vše funguje.
Sdílíme své zkušenosti a myšlenky, nasloucháme si. Nehodnotíme, kriticky přemýšlíme. Nazíráme a objevujeme.

O co se Spolek snaží

Transcendentní rovina skutečnosti a s ní spojená lidská spiritualita ovšem předpokládá pěstování (dalších) “přirozených” oblastí člověka: fyzické, psychické a sociální. Proto navzdory primárnímu zaměření na spiritualitu chceme také maximálně pomáhat šlechtění a rozvoji lidem v oblastech, které se spiritualitou na první pohled nesouvisí.

Kromě toho se snažíme o poznání a uvědomění si posvátného ve všedním prostoru a běžných aktivitách. Kontemplace zaměřená přes naše nitro k Posvátnému nás proměňuje a vede k akci.

Bezpečí a Svoboda

Na našich akcích dáváme důraz na bezpečí a svobodu, respektujeme se a pomáháme si:

Každý má právo vyjádřit svůj názor a to včetně nesouhlasu. Respektujeme názory i pocity každého zúčastněného. Nikoho do žádné aktivity (včetně mluvení) nepřemlouváme. Nikdo nesmí druhému vnucovat svůj názor, navzájem se respektujeme jako hodnotné bytosti ve vývoji. Pokud se někdo dostane do nepříjemné situace, má právo říci dost a situaci zastavit.

– Zodpovědný

Pověřeným starat se o společensky zdravé a duchovně bezpečné prostředí ve Spolku a na našich akcích je mgr. Jiří J. Kohoutek (níže medailonek s odkazy a certifikáty):

Vystudoval Teologické nauky, Katechetiku a Náboženství na CMTF v Olomouci;
dále Duchovní doprovázení a Pedagogiku se zaměřením na etopedii.

Momentálně je účastníkem psychoterapeutického výcviku,
a věnuje se studiu spirituální teologie, mystiky a religionistiky.

Výběr z dosavadní praxe:
– má přátele různých vyznání (náboženství)
vedl přípravu biřmovanců v Ludgeřovicích
vedl společenství vysokoškoláků při VKH Ostrava
– připravoval a vedl biblického společenství v Brně
– přednášel na celostátních setkáních (CSA Chotěboř, absolventský Velehrad)
– absolvoval cca 16 týdnů duchovní poutě (putování) po Evropě


Podpora

Naše aktivity můžete podpořit darem na účet 6308791686/2010 pod konstantním symbolem 4718. Na přání vám vystavíme doklad pro odečet ze základu daně.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE