Věda a Víra

Neustále omílané téma věda a víra, přitom je poměrně jednoduché. Pro úplnost si to rozebereme i tady u nás. Problém neshledáváme mezi racionální vědou a neracionální vírou, ale až ve třetí přihrádce: iracionálních blbostech.

Racionální věda není víra

Jak funguje a co je věda jsme už psali (doporučujeme přečíst). Jako taková se zabývá věcmi, které se dají opakovaně ověřit. Popisuje to, co je poznatelné (hmatatelné i nehmatatelné) a ověřitelné. V podstatě kdokoliv může za stejných podmínek dojít ke stejným závěrům nebo objevit vlivy, které předtím neznal, a tak odkrýt další hloubku lidského poznání.

Kdyby Bůh fungoval jako automat, tak by modlitby nebo rituály fungovaly vždy stejně a spadaly by do racionálního poznání a vědeckého bádání. Nespadají.

Neracionální víra

Víra je přesvědčení, vnitřní jistota o pravdě, správnosti, existenci něčeho, co nelze vědecky ani logicky prokázat. Typickým případem, je víra v božstva, reálnost nadpřirozena a zázraků, které v nich mají svůj původ. Taková víra bývá základem náboženství; je zdrojem jednání, měřítkem rozhodování.

Neexistuje způsob, jak uchopit víru ke zkoumání. Můžeme naslouchat, hledat souvislosti ve zkušenostech a názorech různých věřících; můžeme rozlišovat mezi různými aspekty víry, ale nemáme, jak víru empiricky zkoumat.

Víra nemůže nikdy stát proti vědě (poznání). Ve chvíli, kdy můžete svou víru dokázat a potvrdit, není už vírou ale doložitelným věděním. Pokud jde zpochybnit až do míry popření či vyvrácení, stává se iracionální. Například povídky podobné horoskopům prokazatelně “fungují” podle principu forefova efektu, teda čistě na psychologické rovině.

Iracionální náklonost

Třetí možností je něco proti racionalitě. V rozporu s poznáním (realitou). Různým věcem lidé věří, ačkoliv jsou důkazy o opaku.

Většinou se nejedná o zcela prostoduché přesvědčení, spíš o neochvějný názor, představu. Z různých důvodů jsou lidé přesvědčeni, že jsou věci jinak, než se na první pohled zdají nebo jsou prostě jen složité. Často je to takový názor na realitu, který je těžké vyvrátit; postavený na emocích nebo vzdoru; a především příliš komplexní na uchopení bez hlubokého (či širokého) vzdělání.

Řekli jsme, že racionální věda je o zpochybňování a nemůže na ničem dogmaticky lpět, iracionalita dělá opak! Trvá na své představě navzdory bádání. Na druhou stranu jsou záležitosti, které je docela zbytečné zpochybňovat, respektive při jejich nestranném prozkoumání dojdeme pokaždé (a zpravidla celkem snadno) ke stejnému závěru. To může být kulatost země, která se při selském pozorování ve vnitrozemí může zdát nesprávná, nebo běh slunce po obloze jako pohyb slunce, a nikoliv jako rotace naší země.

Nepotlačujte rozum

Rádoby duchovní vám budou „občas“ říkat, ať potlačíte rozum, ať nepřemýšlíte – ať jen věříte. Nedoporučujeme vám to. Aby víra byla zdravá, musí umět projít rozumovým posouzením. Bez rozumu se stáváte snadnou kořistí šarlatánů. Používají vhodná slova, které často neumí vysvětlit a spojují stěží související věci. Takové víry pak vedou zpravidla k nespokojenosti věřícího, utrpení, fanatismu, nepřátelství… Přemýšlejte, zdravá víra to snese.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE