Pomoc lanem

Neváhejme nabídnout druhým pomoc: nikdy nevíme, jestli zrovna my nemáme ten kousek lana, které druzí potřebují. Jeden příklad od silnice.

Spiritualita jako síť

Spiritualita je pestrá množina osobní zbožnosti a náboženství. Vytvářejme si jejich síť a čerpejme přes ně Boží lásku jako strom čerpá kořeny vodu.

Osobní Bůh

Boha je možné potkat, protože On sám stojí o setkání. Co ale mohu nebo musím udělat pro setkání s Bohem, aby se uskutečnilo a povedlo?

KONTEMPLACE