Nevhodný doprovázející

Dobrý duchovní doprovázející ku pomocije je požehnání. Ale získat takového parťáka na kus cesty není úplně jednoduché. Dobrých doprovázejících je málo. Navíc, ne s každým člověkem si sedneme po stránce alespoň základních sympatií, což je pro důvěrný vztah v doprovázení taky důležité.

Na otázku kde hledat nemáme uspokojivou odpověď. Samozřejmě můžete zkusit nějaké centrum, kde vám jsou lidé blízcí vyznáním (klášter, kostel, spolek,…) a třeba tam někdo s vámi souznící bude. Hlubocí a láskyplní lidé se nevyskytují jen tam. Jsou rozptýlení po světě a dělají dobro v různých profesích. Ani nemusí mít formální vzdělání, ale to se už dostáváme k dnešnímu tématu.

Nejnebezpečnější stránkou při hledání duchovního doprovázejícího jsou různí nedoukové, nevyzrálé osobnosti nebo dokonce vyloženě šarlatáni a manipulátoři s vlastními cíli. Je třeba být opatrný, aby člověk nepadl do sítě nějakého rádoby duchovního, kterému jde o něco jiného, než o zprostředkovávání darů, které sám předtím obdržel.

Je několik základních bodů, z praxe “doprovázených” nešťastníků, které shrnují signály a projevy lidí, kterými byste se měli v tomto kontextu vyhnout.

Nevhodné chování

Prostořekost

Vztah lidí v duchovním doprovázení je veskrze intimní a dotýká se hlubokých niterných záležitostí především doprovázeného. Doprovázející musí respektovat tuto intimitu a v žádném případě o svěřených záležitostech nesmí hovořit s dalšími lidmi nebo je jinak sdělovat dál. Člověk prostořeký nerespektující soukromí a tajemství není vhodným k svěřování.

Nesvoboda

Doprovázený má vždycky poslední slovo ve svém rozhodnutí a svobodu zvolit si to, co uznává za nejlepší cestu pro sebe. Doprovázející samozřejmě vyjadřuje svůj názor, lépe i s východisky, ale nemůže vás tlačit do něčeho, co rozhoduje za vás.  Nesmí po vás vyžadovat konkrétní chování nebo diktovat mravní rozhodnutí.

Lhaní

Samozřejmě záměrné lhaní je kontraindikací ke každému zdravému vztahu, nevyjímaje doprovázení.

Vnější odiv

Nebezpečnými bývají také ti, kteří o své vůli často dávají na obdiv svou “vysokou duchovnost” či vyvolenost. To může být skrze jejich slovník, vychloubání se, ale také vyčleňováním se mezi ostatními pomocí nějakého oděvu a dalších insignií, talismanů, holí,… případně dělají zázračné skutky na očích tak, aby přitahovali další pozornost.

Utajování

Když mluvíme o duchovních věcech, dotýkáme se v podstatě neustále nevyslovitelných a skrytých věcí, které nám jsou Tajemstvím. Něco jiného je další utajování, tajnůstkářství a skrývání různých informací a “poznání”. Zatajování duchovního či duševního poznání ať před doprovázeným nebo ostatními lidmi může být nebezpečné.

Nebezpečný Doprovázející

Manipulování

Kde se rozhoduje svobodná lidská vůle nemůže docházet k manipulaci. Doprovázející nesmí používat žádné skryté prostředky k ovlivňování chování ani změnám názorů.

Intimní kontakt

Člověk je celistvou bytostí a duchovní život rozhodně zahrnuje i stránku tělesnou. Duchovní rozhovor ovšem není o uspokojování tělesných potřeb. Tělesný kontakt je mezi účastníky rozhodně nežádoucí, ačkoliv by byl doprovázeným vítaný nebo jakkoliv sofistikovaně odůvodněný.

Vedení a Izolování

Z rovnocenných vztahů se stávají vztahy exkluzivní. Z doprovázení je duchovní vedení a člověk se dostává do skupiny exkluzivních nebo vyvolených lidí, kteří mají to štěstí, že jsou vedeni zrovna tímto vůdcem. Stávají se ovečkami pod “dobromyslnými” pastýři. Člověk se stává členem exkluzivní skupiny, která časem může přerůst v sektu.

Zavazování

Duchovní si uvědomuje omezenost vlastního poznání a tedy i možných přínosů pro další lidi, ale také existenci dalších zkušených a zkušenějších. Nelpí na své výlučnosti a nesnaží se k sobě doprovázené připoutat. Nemůže tvrdit, že by doprovázený byl bez něj ztracen, ani nevydírá člověka upozorňováním na věci, které pro něj už dosud vykonal.

Lichocení a Shazování

Duchovní si nesnaží získat přízeň a vazbu na doprovázeného skrze lichotky; tím spíše ne skrze citové vydírání, zastrašování, strašení, shazování a jiné podobné praktiky.

Okultismus

Nevěřte všemu, co vám někdo tvrdí, ani všemu co zaručeně “funguje”. Ptejte se po způsobech, principech a souvislostech. Nenechte se opít placebo efektem a obecně motat věci duchovní s věcmi duševními (přirozenými, které se dějí v hlavě, na psychické úrovni a dají se vysvětlit; jejich nerozpoznání se dá velmi snadno zneužít, a to i nevědomě). Ostatně právě od těch pochybných a zneužívaných duševních principů (zpravidla pro prestiž, peníze a dobro šarlatána) vám dobrý duchovní doprovázející pomůže rozlišovat pro vaše vlastní dobro a pokoj.

Peníze

Dělník je hoden své mzdy, ale kdo zadarmo dostal ať zadarmo dává. Jakmile po vás “duchovní” chtějí příspěvky a platby za kdejakou konzultaci, výklad nebo zamáchání rukama, mějte se opravdu na pozoru. Jedna věc je přijmout dar od vděčného poutníka, jiná je vybírat peníze za líbivá slova bez opravdového obsahu.


Děkujeme Milošovi “z krypty” za přehled základních bodů.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE