Examen

Jednou z nejužitečnějších věcí (roz. postupů) je individuální duchovní cvičení, takzvané Examen. Velmi ho doporučujeme jako základ při duchovním doprovázení. Dalo by se říct, že ho považujeme za základ pro budování zdravého vztahu k Bohu a s Bohem.

Examen, někdy nazývané cvičením jindy modlitbou, je samozřejmě křesťanská specialita. Chcete-li, ignaciánská nebo jezuitská. Jako taková je blízká křesťanům, ale věřme, že může být přínosná pro kohokoliv, kdo vnímá transcendentní „rovinu“ světa kolem sebe.

Podstata cvičení Examen

V tomto se každý večer (před usnutím) vracíme k našim činům, myšlenkám i událostem v modlitbě. Toto nám pomáhá hlouběji pochopit jejich obsah i smysl a podporuje nás to v prožívání dalších dní zase o něco více vědomým způsobem. Examen v podstatě učí člověka naladit se na „vlny“, na kterých pro něj Bůh vysílá. Učí vidět a zakoušet přítomnost Boží a jeho lásku ve všedním (každodenním) životě.

Bůh promlouvá skrze druhé lidi, události dní, ale také skrze lidské tužby, které sám vkládá do srdcí. Tyto jsou ovšem rozdílné od běžných emocí, pocitů, ale také kulturně naučených přání. Při pravidelném cvičení se učíme toto všechno správně rozlišovat a výsledky pak používat k dalšímu svému osobnostnímu, a především duchovnímu růstu. To pak nese i další plody, například lepší porozumění a poznání toho, k čemu nás Bůh volá.

Ve cvičení Examen nerozlišujeme jen mezi špatným a dobrým. Není to „zpovědní zrcadlo“ (ani cvičení z morálky nebo naplňování předpisů). Nejde ani o pouhé rozlišování mezi špatný, dobrým a ještě lepším; ani o sebe-psychoanalýzu.

Každý den

Zkrátka je to cvičení vedoucí k vnímání Boží přítomnosti ve všedních dnech, lidech kolem, ale i člověku samotném. Ve cvičení hledáme to, co nás více a lépe přivádí k Bohu a prohlubuje náš vztah s Ním.

Takové rozlišování může být někdy náročné. Svět není černo-bílý a v jeho barvách se můžeme sami ztrácet, obzvláště když máme neobyčejné dny nebo méně zkušeností. Proto doporučujeme vyhlídnout a domluvit si duchovního doprovázejícího. Člověka osobnostně vyzrálého, v duchovních věcech zkušeného (vzdělaného) a takového, ke kterému budete mít blízko jak sympatiemi, tak spiritualitou.

Bratr Sam, jezuita, připravil mobilní aplikaci pro ulehčení cvičení Examen, vyzkoušeli jsme a rozhodně doporučujeme. Ke stažení na GooglePlay.

Denní duchovní cvičení Examen je skvělou pomůckou na cestě k budování intenzivního vztahu s Bohem a poznávání Jeho působení v našem okolí a životě.

Příklad cvičení Examen

Nabízíme příklad, takovou osnovu, co a jak ve cvičení examen dělat. Není to nic složitého a samozřejmě si to můžete podle svých potřeb upravit. Jsou dny nabité i klidné, a obdobně i naše síla je některý večer větší jindy unavenější. Cvičení doporučujeme dělat denně. Jednak vás tak spíše povede k Cíli, ale především se díky pravidelnému opakování budete zlepšovat v metodě samotné.

Je možné, že se během praktikování budou vynořovat různé otázky, jak k metodě samotné tak k tomu, co během cvičení ve vašem životě ukáže. Doporučujeme tedy konzultovat vaše postřehy s někým důvěryhodným, duchovně zkušeným, který bude schopný a ochotný vám pomoci doprovázením.

I. Usebrání

Najděte si pohodlnou pozici a uvolněte se.
Pravidelným dechem se uveďte do bdělé a klidné přítomnosti.
Uvědomte si Boží přítomnost kolem sebe a své místo v Bohu.
V modlitbě proste, aby vás Bůh provázel a ukázal “to důležité” pro váš život a pomohl vám tomu porozumět.

II. Reflexe dne

Vzdejte díky za uplynulý den a proste Boha o rozpoznání radostí, darů a milostí uplynulého dne.

Připomenutí událostí dne

Zkuste znovu prožít významné okamžiky dne. Významné okamžiky jsou například ty chvíle, kdy jste se museli nad něčím významnějším rozhodovat, déle přemýšlet nebo které vás třeba emočně zasáhly.

A) Máte-li málo času nebo síly, vyberte jednu/dvě výrazné zkušenosti dne,
B) je-li to možné, projděte si celý den, hodinu za hodinou, znovu si prožijte ty nejdůležitější okamžiky. Můžete se zdržet u těch důležitějších. Méně důležitými se nemusíte tolik zabývat.

Nechte se rozpomenout na vše dobré i nedobré, věci všední i hlubší; aniž byste je zbytečně hodnotili. Nejde o morální účetnictví nebo známkování, nehledejte chyby, ale snažím se o „dialog“ s Bohem, ptejte se k čemu vás Bůh vede a volá.

Dejte si pozor, ať se nezaseknete u těch situací, které se vám nepovedly nebo nelíbily; staly se.

Zastavte se u momentů, které byly těžké a náročné (jak třeba v rozhodování, tak v emocích).

Buďte pozorní zvlášť k situacím, ve kterých jste mohli/měli konat a nekonali. V situacích, kdy jste se nechovali tak, jak se cítíte být povoláni, požádejte o odpuštění a rozvažte tuto situaci, ať jste na podobnou příště připraveni lépe. Nezůstávejte u toho co bylo nedokonalé, ale směřujte k řešení, jak to dělat příště lépe.

Otázky v reflexi

Můžete si klást různé otázky, pár významných pro inspiraci nabízíme:
(ne na každou najdete odpověď každý den):

Za co cítím největší vděčnost? Ve kterých chvílích jsem cítil, že mi Bůh byl blízko? Které chvíle byly pro mě setkáním s Bohem?

Kdy jsem cítil nějakou touhu? Čeho se týkala? Vycházela ze mých potřeb, ze situace nebo odjinud?

Ve kterých situacích jsem prožíval pocit odtrženosti nebo vzdálení se od Boha nebo sebe sama? Co bylo příčinou těchto pocitů? Pramení ze mě a mého konání, nebo přichází zvenku?

Cesta vzhůru

To, co ovlivnit můžete, především své postoje a jednání, zkusím promyslet, jak dělat lépe. Je-li to něco většího a složitějšího, nemusíte to vyřešit během modlitby, můžete se tím zabývat i později.

III. Zakončení Examen

Vzdejte díky za to dobré.
Věci, které jste nemohli ovlivnit svěřte Bohu.
Proste a udělujte odpuštění tam, kde to nebylo dobré.
Můžete přijmout předsevzetí pro další dny.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE