Touha následování

Bůh je všude a má zájem o společenství s člověkem. Podle biblického textu řekl Mojžíšovi: „Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu.“ Nemůžeme říct, o jakém stupni patření mluví jako o nemožném. Máme svědectví různých mystiků o nazírání Boha. Možná se jedná z božího pohledu stále jen o částečný pohled, ale z lidského úhlu jde o intenzivní zážitek, velký dar člověku. Pokud v nás je také touha po poznávání a následování Boha, měli bychom za ní jít.

Každý máme svou cestu za Bohem. Možná jdete nějakou “svou” a přesto Ho nedokážete vnímat. Stále hledáte a voláte a On jakoby nepřicházel. Nebojte se zkusit cestu jinou. Pár týdnů nebo měsíců zkoušet hledat na jiných místech nebo jinými způsoby. Získáte nové zkušenosti a kdoví, třeba najdete tu cestu, která je vám vnitřně opravdu blízká a na které se Bohu otevřete dostatečně na to, abyste ho byli schopni patřičně vnímat.

Takovou cestou může být studium teologie, četba Bible, ale také jiných materiálů… v podstatě rovnocenné je také poznávání a naslouchání přírodě, která je Jeho stvořením a tedy obrazem. Možná je pro vás tichá meditace

Bůh je všude a je jen na nás, abychom se na něj naladili. Je to hodně o sebepoznání a ještě více o zkoušení a hledání různých způsobů a úhlů nazírání. Jinými slovy, nestačí chtít, ale je třeba i zkoušet se sebou pracovat a formovat se.

Touha stálého společenství

Jsme přesvědčeni, že čím více Boha zakusíte, tím více po něm a jeho společenství budete toužit. Ne jen v představách, frázích a speciálních chvílích (různých obřadů), ale reálně být s Ním kdekoliv a kdykoliv. Probudí se ve vás touha hledat Ho všude a ve všem.

Když ho (třeba v kontemplaci) zahlédnete, nechcete zpět, chcete být i nadále s ním. Když si po pár zkušenostech uvědomíte, že všechna omezení jsou na vaší straně, budete hledat jak omezení přerušit. Jak sejmout šupiny z očí a vyndat špunty z uší, abyste ho mohli vidět všude a ve všem, nebo-li prostě tam, kde je.

Nebojte se v jeho následování poznávat, zkoušet a měnit se. Nemusí to být krátké ani jednoduché, ale možné to je. Člověk je schopný být Bohem, tím spíše je schopný i vnímání Boha. Touha následování vás může zavést na neočekávaná i nepříjemná místa. Ale nebojte se, On vám jde naproti.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE