Logo Spolku

Na našem facebooku, stejně jako na našich webových stránkách, můžete najít černobílé logo, které jsme si vytvořili a rámcově popisuje náš Spolek.

Významy v logu

V logu je několik na první pohled více či méně patrných prvků. Základem je oko, jako symbol kontemplace (čti nazírání). Oko bez předsudků a očištěné od domněnek pozoruje svět a snaží se v něm nahlédnout za oponu. Ucho se nám do loga nevešlo, budiž tedy oko také zástupcem obecně smyslů, které jsou otevřené pro vnímání skutečnosti takové, jak je dostupná.

Pod okem a vlevo přes něj vede (klikatá) cesta, která symbolizuje procesy na cestě životem a život sám v jeho úplnosti. Je to snad jediná jistota, že věci nezůstávají stejné ale mění se s časem?

Tak se cesta protíná s okem kontemplace v jednom bodě – přítomném okamžiku, tady a teď. Nejsme nikde jinde, než tam kde jsme a jsme tam právě v tu jednu chvíli, při které můžeme vnímat sebe, své okolí a Toho, který je. Tento kříž se také skládá ze dvou linií, horizontály zastupující přirozené a vertikály zastupující nadpřirozené. A samozřejmě je pro některé z nás symbolem náboženským.

Nad okem můžete vidět čtyři prsty, pod okem palec. Tyto zastupují v logu celou ruku, jako symbol aktivity, činnosti a akce. Zároveň však akcentují správné uchopení nazíraného a vnímaného. Nikoliv prvoplánové, nýbrž promyšlené a uvážené práce s poznávaným.

Uprostřed oka můžete zahlédnout planetu zemi i s jejím měsícem, jak jsou v objetí dvou dlaní. Tyto symbolizují péči nejen o lidi, ale také o jejich (široké) okolí a svět jako celek – místo ke společnému životu všech tvorů. Jsme přece na jedné „lodi“.

Drobným detailem jsou zmíněné dlaně. Ty jsou proti sobě pootočené a fungují jako „šipky“ naznačující koloběh života a jeho různé cykly. Pro nás především ten, který vede od poctivé kontemplace ke změně v člověku a vyvolání pozitivní aktivity v jeho životě; a zase zpět ke kontemplativnímu nazírání na uskutečněné a současné.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE