Slunovrat

Slunovrat se pro mě stal důležitým tím, že je okamžikem kdy se něco mění. Chvíle obratu, od které je v jednom aspektu života stále lépe.

Logo Spolku

Druhý předseda vysvětluje význam našeho loga, symbolu který jsme si pro náš Spolek akce a kontemplace osvojili. Logo cesty, za pravdou a životem.

Jedna realita

Tím, že vnímání je subjektivní není nijak omezena objektivní realita. V kontemplaci jde pak o to, snažit se nahlížet na skutečnost takovou jaká je.

KONTEMPLACE