Pozornost ve všední okamžiku

Meditace je jednou z možností skutečně koncentrovaného prožívání přítomnosti. Ale obdobná pozornost může provázet a být součástí jakékoliv činnosti.

Vědomá přítomnost se rozvíjí a upevňuje dlouhodobým vnímáním toho, co se děje ve vaší mysli, s vaším tělem a se světem kolem vás. Jde o to být bdělý a “ve střehu”. Žít tady a teď, být sám sebou a uvědomovat si co dělám.

Nabízíme několik vyzkoušených návrhů, jak si pozornost cíleně trénovat v každodenním životě:

Trénink

  • Věnujte pozornost změnám. Uvědomujte si, jak se vaše tělo cítí, když přecházíte ze sedu do stoje; když vstáváte z lehu do sedu… když vycházíte z vyhřáté místnosti na ulici.
  • Naslouchejte zvukům, které se kolem vás objevují. Vyzvánění telefonu, zpěvu ptáků, vítr, skřípání dveří, vlak v dálce… Využívejte tyto zvuky k připomenutí si přítomnosti.
  • Vnímejte svůj dech. Zkuste se alespoň několikrát denně, na krátkou chvíli (třeba pět nádechů) koncentrovat na svůj dech.
  • Prožívejte co jíte. Při každém jídle nebo i pití se soustřeďte na chuť i vůni. Jak se vám žvýká a polyká?
  • Soustřeďte se na své smysly. Vnímejte polohu svého těla. Vítr ve vlasech, vůni deště, chlad/teplo na kůži a planetu pod nohama.
  • Při poslechu a hovoru buďte pozorní. Dokážete poslouchat a zároveň být otevřeni, aniž byste vyjadřovali ne/souhlas, ne/ochotu, shovívavost… bez plánování co budete říkat, až se dostanete “na řadu”? Všímáte si, co se děje s vaším tělem, myslí, srdcem když mluvíte?
  • Pravidelně věnujte pozornost svému tělu. Cítíte v něm napětí, pohodu, zatížení nebo nepohodlí? Zkuste na vnímané adekvátně zareagovat, třeba protažením nebo změnou polohy.
  • Bdělost v rutinních procesech. Zpozorněte při svých každodenních návycích a činnostech. Plně se věnujte např. čištění zubů, mytí nádobí, vaření, obouvání bot nebo cestě do práce.

Zkoušejte

Zkuste jednou za čas věnovat pozornost i těm nejobyčejnějším a nejvšednějším činnostem a procesům. Zastavte se a vnímejte, co se s vámi a ve vás děje při těchto úkonech a situacích.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE