Odkazy

Kromě nás se samozřejmě v České Republice kontemplaci věnuje více společenství, sdružení a mistrů. Někteří z nich nabízejí veřejnosti různé kurzy kontemplace a souvisejícího duchovního doprovázení. Není v našich silách udělat kompletní přehled institucí ani míst, natožpak kurzů, které se v dosahu odehrávají. Níže tedy naleznete jen pár tipů na místa a kurzy kontemplace, kam se můžete obrátit a která jsou svým způsobem ověřená.
Máte-li tip na další místo nebo komunitu, budeme rádi za nasdílení.

Domovy a duchovní centra

– Duchovní centrum Vranov u Brna

Ve velkém klášteře u Brna se pořádají různé víkendové duchovní obnovy a kurzy, včetně těch kontemplativních. Uzávěrka přihlášek je zpravidla 14 dní před začátkem akce. Plán akcí můžete sledovat na jejich webu http://www.dc-vranov.cz

– Centrum spirituality a duchovních cvičení v Kolíně

Významné místo je starý kapucínský klášter v Kolíně v Čechách. Pravidelně nabízejí kurzy meditace, modlitby, kontemplace a různé exercicie včetně filmových… Nabídka je široká, ale bývá brzy obsazeno. Neváhejte sledovat jejich web https://www.kolinskyklaster.org

– Centrum Salvator v Bratislavě

Další z dostupných míst je v Bratislavě. Pravidelně zde dělají duchovní obnovy a duchovní cvičení, včetně těch zaměřených na kontemplaci, které vedou mistři z naší republiky. Podrobněji nabídka v levém sloupci na stránce: http://www.centrumsalvator.sk

– Jezuitské exerciční domy

Hloubka i výška spirituality Jesuitů je pověstná jako jejich vzdělanost. Na východě bývalé federace mají dva exerciční domy s nabídkou duchovních cvičení, včetně těch kontemplativních. Termíny a celou nabídku najdete na jejich stránce:
http://jezuiti.sk

Komunity

– Kontemplace v kryptě

V kryptě pražského kostela Nejsvětějšího Srdce Páně se schází k pravidelné křesťanské kontemplativní modlitbě a meditaci: https://www.kontemplacevkrypte.cz

– Hory v tichu

Elva s Katkou už roky pořádají kontemplační a meditační zájezdy do hor nebo k moři. Bývají rychle rozebrané, tak včas se registrujte: https://www.horyvtichu.com

– Komunita Noe

Místo různých aktivit a příbytek kontemplačního mistra je také v západních Čechách. malebné místo k navštívení a vlastnímu růstu v komunitě: http://www.komunitanoe.cz

– Scholé

Mladý spolek pro pořádání kurzů a činností, které inspirují ke kontemplaci a pomáhají ji prakticky rozvíjet: http://www.schole.cz

– Karmel Edith Stein

Sestry pražské komunity Karmelu se podílí také na vedení různých kurzů. Přehled jejich spolupráce mají na svých stránkách: http://www.cestanahoru.org

Kláštery

Další z možností je třeba navštívit kontemplativní klášter a strávit v něm nějaký čas s Bohem v blízkosti mnichů. Jedna z možností je klášter v Novém Dvoře: http://www.novydvur.cz

Odkazy do zahraničí

Na tyto odkazy jsme víceméně náhodou narazili při procházení ověřených zdrojů:

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE