Semináře

Pokud máte zájem o semináře či přednášku našeho Spolku, napište nám: spolek@kontemplace.cz.
Jsme připraveni bez problémů cestovat po Jihomoravském kraji, podle domluvy po celé ČR.
Ideálně aby na místě byl projektor, zvuk nepotřebujeme, počítač vezeme vlastní.

Téma semináře

– Modlitba Činem/Prací

Úvodní přednáška do našeho hlavního tématu, s navazující diskuzí.
Připomeneme si základní východiska (Bůh, člověk, přítomnost, modlitba, aktivita, láska) a rozebereme si hlavní vztahy mezi nimi. Řekneme si příklady z praxe a upozorníme na věci, které se v kostele moc neříkají. Zaměřeno na praktický, každodenní duchovní život.

Respektující Komunikace

Respektující komunikace. Jeden ze základních způsobů, jak se denně obracíme k druhým lidem, je slovní projev. V respektující komunikaci nejde o to, abychom byli na všechny milí, ale abychom dokázali i konfliktní a nepříjemné situace řešit vhodným způsobem.
V rámci semináře (podle domluvené délky) budou zahrnuty také cvičení a skupinové diskuze nad efektivními komunikačními způsoby. Řekneme si také něco k odměnám, trestům a pochvalám.

Partnerská Výchova

Děti nejsou jiný živočišný druh než dospělí. Všichni jsme lidé, jen někteří jsme např. pro své mládí ještě tuze nezkušení. Partnerská výchova je taková, kde si uvědomujeme osobnost vychovávaného a pracujeme s ní pro její prospěch. Bez zbytečného nátlaku, bez zbytečné manipulace, ve svobodném respektujícím přístupu.
Jako dlouholetý pedagog i (o dost) starší bratr uvádím pestré příběhy z praxí.

Původní Bible

Nemálo lidí by si rádo přečetlo původní Bibli, ale netuší, že hlavní problém není neznalost starého jazyka. Věnovat se budeme především procesu vzniku Bible a jejím částem. Podíváme se na pozůstatky původní Bible a její starověké opisy. Řekneme si, co je takřka jisté a co je předmětem víry.

– Historický Ježíš

Připravujeme seminář na téma historického Ježíše. Je to osobnost lépe doložená než kdejaký starověký i leckterý středověký autor, přesto o jeho existenci kdekdo fabuluje či ji popírá. Kdo byl, jak vypadal a co o něm vlastně můžeme s jistotou (bez víry) říct?

– Pojem Kontemplace

Na semináři vás seznáním s tím o co jde v kontemplaci. Povíme si o společných znacích s modlitbu i meditací. Vzpomeneme kontemplativní přístupy křesťanských mystiků. A samozřejmě si také vyložíme hloubku a rozsah toho, čemu říkáme kontemplativní způsob života.

Hlavní přednášející

Mgr. et Mgr. Jiří J. Kohoutek

Vystudoval Teologické nauky, Katechetiku a Náboženství na CMTF v Olomouci. Dále studoval Duchovní doprovázení, Pedagogiku se zaměřením na etopedii s praxí v ústavech zaměřených především na volný čas mládeže a dětí.

Z dosavadní praxe:
– vedení přípravy biřmovanců ve farnosti u Ostravy
– vedení společenství vysokoškoláků při VKH Ostrava
– příprava a vedení biblického společenství v Brně
– přednášky na celostátních setkáních (setkání animátorů, absolventský Velehrad)
– přednášky příležitostně místním společenstvím v Brně
– vychovatel ve školní družině v městysu u Brna
– píše příspěvky na webu kontemplace.cz
– cca 16 týdnů duchovní poutě (putování) po Evropě

Co se duchovní a pedagogické stránky týče, jsou jeho hlavní témata kontemplace a modlitba činem, dále Bible a komunikace. Kromě uvedeného se věnuje technologiím, jak informačním tak potravinářským, řemeslné výrobě a umění.

Mgr. et Mgr. Jana Schormová

Vystudovala Psychologii, Učitelství pro střední školy a Francouzský jazyk na Filosofické fakultě MUNI. Dále studovala Španělštinu, Psychosomatiku a Coaching.

Cestovala za meditací a kontemplací do Indie a Nepálu. Ve střední Americe, El Salvadoru a Guatemale, se věnovala vyučování francouzštiny a cestování. Kromě jiného se věnuje folklorním tancům.

Líbí se Vám? Sdílejte: