Semináře

Pokud máte zájem o semináře či přednášku z našeho Spolku, napište nám: spolek@kontemplace.cz.
Jsme připraveni bez problémů cestovat po Jihomoravském kraji, podle domluvy po celé ČR.
Ideálně aby na místě byl projektor, zvuk nepotřebujeme, počítač vezeme vlastní.

Téma semináře

– Modlitba Činem/Prací

Úvodní přednáška do našeho hlavního tématu, s navazující diskuzí.
Přednášející je magistr teologie (absolvent CMTF); vhodné pro katolické posluchače.
Připomeneme si základní východiska (Bůh, člověk, přítomnost, modlitba, aktivita, láska) a rozebereme si hlavní vztahy mezi nimi. Řekneme si příklady z praxe a upozorníme na věci, které se v kostele moc neříkají. Zaměřeno na praktický, každodenní duchovní život.

Respektující Komunikace

Přednášející je sociální pedagog, vychovatel a dlouholetý pedagog volného času.
Respektující komunikace. Jeden ze základních způsobů, jak se denně obracíme k druhým lidem, je slovní projev. V respektující komunikaci nejde o to, abychom byli na všechny milí, ale abychom dokázali i konfliktní a nepříjemné situace řešit vhodným způsobem.
V rámci semináře (podle domluvené délky) budou zahrnuty také cvičení a skupinové diskuze nad efektivními komunikačními způsoby. Řekneme si také něco k odměnám, trestům a pochvalám.

Partnerská Výchova

Děti nejsou jiný živočišný druh než dospělí. Všichni jsme lidé, jen někteří jsme např. pro své mládí ještě tuze nezkušení. Partnerská výchova je taková, kde si uvědomujeme osobnost vychovávaného a pracujeme s ní pro její prospěch. Bez zbytečného nátlaku, bez zbytečné manipulace, ve svobodném respektujícím přístupu.
Přednášející je sociální pedagog, vychovatel a dlouholetý pedagog volného času.

Původní Bible

Nemálo lidí by si rádo přečetlo původní Bibli, ale netuší, že hlavní problém není neznalost starého jazyka. Věnovat se budeme především procesu vzniku Bible a jejím částem. Podíváme se na pozůstatky původní Bible a její starověké opisy. Řekneme si, co je takřka jisté a co je předmětem víry.

– Seminář Kontemplace

Na semináři vás seznáním s tím o co jde v kontemplaci. Povíme si o společných znacích s modlitbu i meditací. Vzpomeneme kontemplativní přístupy křesťanských mystiků. A samozřejmě si také vyložíme hloubku a rozsah toho, čemu říkáme kontemplativní způsob života.

Líbí se Vám? Sdílejte:
KONTEMPLACE