Semináře

Semináře a přednášky nabízí především JiříK se spolupracovníky.
Jsme připraveni bez problémů cestovat po Jihomoravském kraji, podle domluvy celá ČR.
Ideálně aby na místě byl projektor, zvuk nepotřebujeme, počítač vezeme vlastní.

Téma semináře

– Modlitba činem/prací

Úvodní přednáška do tématu kontemplace, s navazující diskuzí.
Připomeneme si základní východiska (Bůh, člověk, přítomnost, modlitba, aktivita, láska) a rozebereme si hlavní vztahy mezi nimi. Řekneme si příklady z praxe a upozorníme na věci, které se v kostele moc neříkají. Zaměřeno na praktický, každodenní duchovní život.

– Respektující Komunikace

Respektující komunikace. Jeden ze základních způsobů, jak se denně obracíme k druhým lidem, je slovní projev. V partnerské komunikaci nejde o to, abychom byli na všechny milí, ale abychom dokázali i konfliktní a nepříjemné situace řešit vhodným způsobem.
V rámci semináře (podle domluvené délky) budou zahrnuty také cvičení a skupinové diskuze nad efektivními komunikačními způsoby. Řekneme si také něco k odměnám, trestům a pochvalám.

– Partnerská Výchova

Děti nejsou jiný živočišný druh než dospělí. Všichni jsme lidé, jen někteří jsme např. pro své mládí ještě tuze nezkušení. Partnerská výchova je taková, kde si uvědomujeme osobnost vychovávaného a pracujeme s ní pro její prospěch. Bez zbytečného nátlaku, bez zbytečné manipulace, ve svobodném respektujícím přístupu.
Jako dlouholetý pedagog i (o dost) starší bratr uvádím pestré příběhy z praxí.

– Původní Bible

Nemálo lidí by si rádo přečetlo původní Bibli, ale netuší, že hlavní problém není neznalost starého jazyka. Věnovat se budeme především procesu vzniku Bible a jejím částem. Podíváme se na pozůstatky původní Bible a její starověké opisy. Řekneme si, co je takřka jisté a co je předmětem víry.

Přednášející

Jsem Mgr. et Mgr. Jiří J. Kohoutek,

studoval jsem Teologické nauky, Katechetiku a Náboženství na CMTF v Olomouci, kde nyní studuji Duchovní doprovázení. Dále jsem studoval Pedagogiku se zaměřením na etopedii s praxí v ústavech zaměřených především na volný čas mládeže a dětí.

Z dosavadní praxe:
– vedení přípravy biřmovanců ve farnosti u Ostravy
– vedení společenství vysokoškoláků při VKH Ostrava
– příprava a vedení biblického společenství v Brně
– přednášky na celostátních setkáních (setkání animátorů, absolventský Velehrad)
– přednášky příležitostně místním společenstvím v Brně
– vychovatel ve školní družině v městysu u Brna
– píšu příspěvky na webu kontemplace.cz

Co se duchovní a pedagogické stránky týče, jsou má hlavní témata kontemplace a modlitba činem, dále Bible a komunikace. Kromě uvedeného se věnuji technologiím, jak informačním tak potravinářským, řemeslné výrobě a umění.