Víkend 23.-25.7.2021

200

Přihláška na víkendovku s platbou zálohy.

9 skladem

Popis

Víkend kontemplace:

  • Povídání a sdílení o kontemplaci, mindfulness, flow, spiritualitě, přírodě i velkém Duchu.
  • Cvičení na bdělou pozornost, prožívání přítomného okamžiku; na vnímání Posvátného ve všedních činnostech.
  • Meditativní procházka krajinou a přírodou; nabídka individuálních rozhovorů.

Základní zásady:

  • Každá část programu je svobodná a dobrovolná, nikdo není nucený ke sdílení ani činnosti.
  • Co se řekne na setkání, to tam i zůstane.

S sebou na víkend:

  • Podle domluvy jídlo na zahajovací (páteční) večeři (rituál společného stolu).
  • Spacák, karimatku, stan (podle předchozí domluvy jde spát nad altánkem, v maringotce nebo stan zapůjčit).
  • Hrnek, ešus/miska, příbor, láhev na vodu, ručník, batůžek, teplé oblečení do přírody.
  • Hudební nástroje včetně bubnů, případně Věci na vybrané duchovní cvičení.
  • Příspěvek na vodu, jídlo, mýdlo, program a další věci, které zajistíme: celkem 500 Kč (z toho 200 Kč uhradíte na webu).

Duchovní cvičení:

Jednou z náplní času na místě budou různá duchovní cvičení. V zásadě se bude jednat o poměrně běžné činnosti, při kterých nás průvodce pomůže zaměřit na jejich osobní a duchovní rozměr. Učíme se vnímat vlastní tělo, naslouchat druhým a nazírat na svět kolem sebe. Nejprve ve vybraných provázených cvičeních a pak v každém okamžiku života.

Každý nestihne vyzkoušet všechno, ale můžete si vybrat, co vám je bližší a co vás láká. Nabídku ještě ladíme, pro představu bude například: střelba z luku, příprava pokrmů, malba akvarelem, sypání obrazců z písku, šití z kůže, bubnování, péče o zeleň,…

Meditace:

Jelikož se víkend odehrává na nádherném místě s úchvatným okolím, bude v rámci programu odpolední meditativní vycházka. Trasu individuálně přizpůsobíme.

O místě:

Místo z vnějšku vidíte na fotografii. Asi hektar velká remízka bez elektřiny a vodovodu; les, louka, pole, jezírka jako součást nemalého přírodním parku. V remízce je altánek, maringotka a stany, které si přineseme. Sprcha není, ale pitnou vodu doneseme, ohniště je připravené a jako wc kompostovací latrýna.

Přesné místo napíšeme přihlášeným.