Činy s Bohem

Činyse připodobňujeme k Bohu a stáváme se mu podobnými a bližšími. Ať už pečujeme o zemi nebo se staráme o dobro a růst světa v jakékoliv jiné aktivitě.

Spiritualita jako síť

Spiritualita je pestrá množina osobní zbožnosti a náboženství. Vytvářejme si jejich síť a čerpejme přes ně Boží lásku jako strom čerpá kořeny vodu.

Osobní Bůh

Boha je možné potkat, protože On sám stojí o setkání. Co ale mohu nebo musím udělat pro setkání s Bohem, aby se uskutečnilo a povedlo?

Cesty k Bohu

Šest cest vede k Bohu a my se můžeme ptát, která je nám ta nejbližší? Cesty jsou zjendnodušené ale pomohou nám zorientovat se a zaměřit na růst k Bohu.

Mindfulness a Kontemplace

Mindfulness a kontemplace mají k sobě blízko, ale nejede o shodné procesy. Jak nám může mindfulness pomoci k intenzivnější kontemplaci a co mají obsahy těchto pojmů společné.