Diskuze

Pohledy Mezioborové, setkávání skupinek odborníků a diskuze na různá témata.

DISKUZE PoMezi

Do života v kontemplaci zapadá “sledování věcí, jaké skutečně jsou“. Jak si sami jistě uvědomujete, na každou věc, událost i proces se dá nahlížet z různých úhlů pohledu. Jednoduchý pohled má dítě, vyzrálejší mladík a komplexnější kmet, ale přesto žádný z nich zpravidla nedovede pohlížet na věc nezaujatě. Každý máme své zkušenosti (jakkoliv si jsou podobné) a každý máme za sebou jiné pozadí. V rámci Moravy máme kulturní rozdíly jen malé, ale co se týče například profesí, dají se vysledovat velké rozdíly. Na různost těchto pohledů se v našich diskuzních setkáních PoMezi zaměřujeme.

Do diskuzí vstupují odborníci z různých oborů.
Na setkání k vybranému tématu, do úvodu diskuze, přinášejí nejprve pohled za svůj obor, následně pak pohled rozšiřují o svůj osobní přístup a tedy i praktický přesah do dalších oborů a zájmů. Následuje moderovaná diskuze; doptávání, vyslovení postřehů, upozornění na přesahy, sdílení zkušeností…

– Cíl diskuzí

Cílem setkání je obohacování účastníků (následně i čtenářů zápisů) novými pohledy na stanovené téma.

Znalosti studovaného odborníka nebo léty zkušeného praktika přinášejí postřehy, které jinak nezainteresovaný člověk nemá šanci vnímat nebo poznat. Cílem je vzájemně se o tyto skryté pohledy podělit a rozšířit si obzory.

– Plánovaná témata

Nástřel témat a termínů, domlouvání je ve vývoji a může doznat změn.

– Účastníci

Chtěli byste se zúčastnit? Zaujalo vás některé téma? Máte téma, které vás zajímá?
Prosím emailem kontaktujte moderátora diskuzí PoMezi: jirik(a)kontemplace.cz

Záznamy z diskuzí

Přepis diskuze bude po “schválení” účastníky zveřejněn na této stránce ve formátu pdf.

První zápise se zde objeví patrně během října, z první (zářijové) diskuze na téma Pohyb.